WORKS

III

ııı  Demir Heykel / Iron Sculpture heykel demir plakaların kesilip kaynaklanması ile yapıldı. the sculpture made from welded iron plates.   2021  

SARPEDON

Pirinç panel üzerine gravür. / Engraving on Brass panel. / Paintings

ORION

Metal heykel Metal sculpture Notos Kaş projesinde yer alan yazlık konuta yerleştirildi / It was placed in a summer residence in the Notos Kaş project. -Sculpture

TELLAK

Pirinç panel üzerine gravür. / Engraving on Brass panel. / Painting